Beste forretningsmodell/-plan

Denne konkurransen vurderes kun på bakgrunn av innsendt materiell. Dersom juryen har spørsmål til det innsendte materiellet vil dere bli kontaktet. Se kriterier fra konkurranseheftet under: