Beste ungdomsbedrift

Konkurransen Beste ungdomsbedrift vurderes på bakgrunn av innsendt materiell, digitalt intervju, og besøk på arrangementsdagen. De digitale intervjuene blir gjennomført fredag 18. februar i tidsrommet 09:00 - 14:00. 

Se kriterier fra konkurranseheftet under: