Info om Beste Elevbedrift

Alle elevbedriftene som deltar i konkurransen "Beste Elevbedrift" skal gjennom to delkonkurranser:

  • 3 minutters scenepresentasjon       Gjennomføres 1. april

  • Salgssamtale ved stand                   Gjennomføres 1. april

Tidspunkt og rom for scenepresentasjonene kommer her i mars.

Oversikt over scenepresentasjon kommer i mars

Dere skal lage en presentasjon på inntil tre minutter. Her er det viktig å øve på hva man skal si og holde seg til tiden. Dere velger selv hvordan dere ønsker å holde presentasjonen.  Viktig info: filer som lages på mac, keynote, prezi eller google presentasjoner MÅ lagres og sendes inn som PDF.  Det vil ikke bli mulig å bruke egne PCer. Husk at presentasjonen skal sendes inn i forkant, innen 18. mars.

Utstyr som er tilgjengelig i presentasjonsrommet:
• Prosjektor
• Enkelt lydanlegg
• PC
• Presentasjonsklikker

 

Utstyr som IKKE er tilgjengelig:
• Mac
• Internett (dårlig forbindelse)
• Adapter/lader til Mac
• Adapter/lader til egen PC
• Programvaren prezi