HMS-rutiner for Fylkesmesterskapet 2020
Petter Skotland
Mobil: +47 901 92 256
HMS-ansvarlig på Fylkesmesterskapet 2020 er:
Presse/jury: John Obstfelder, tlf. +47 908 34 905
Crew: Henrik Lundberg, tlf. +47 928 82 048
Foto: Sanne Skjørland, tlf. +47 951 49 907
FØRSTEHJELP​
 • Ved alvorlige tilfeller, ring 113! (ring også om du er i tvil – de sitter på unik kompetanse).

 • Ta kontakt med G4S på telefon 66939104 dersom det ringes ambulanse. Det er viktig at pasienten blir liggende på det stedet der skaden er meldt

 • Førstehjelpsutstyr finnes i infodisken. Ta kontakt der ved behov

 • Hjertestarter ligger i Garderobe Øst! Ta kontakt med servicesenteret.  Alle på varemessen og G4S har opplæring i bruk av starteren

 

BRANN

 • G4S og Norges varemesse har evakueringsansvar, og vil bære gule vester. Følg disse. Ved brann vil alle dører ut i friluft åpne seg. Dørene mellom hallene lukkes

 

FYSISKE SKADER

 • HMS-ansvarlig varsles, og følger opp involverte parter.

 • HMS-ansvarlig utpeker en person som kontaktperson gjennom hele prosessen

 • Lærer skal kontaktes.

 • Dersom alvorlige skader, ring lege eller 113.

ALKOHOL/RUS
 • Fylkesmesterskapet er et rusfritt arrangement.

 • Dersom alkohol/rus-inntak oppdages: HMS-ansvarlig varsles, og følger opp involverte parter.

 • Lærer skal varsles.

 • Eleven blir utvist umiddelbart og lærer følger opp resten av gruppa.

KONFLIKTER/SLOSSING
 • Nærmeste UE-ansatt tar tak i situasjonen. Lærer skal varsles.

 • Vurder situasjonen og bruk "sunn fornuft" i eventuell inngripen/varsling av vakter/politi.

ELEVER SOM KOMMER BORT
 • HMS-ansvarlig varsles, og følger opp involverte parter.

 • HMS-ansvarlig utpeker en person som kontaktperson gjennom hele prosessen.

 • Lærer skal varsles.

 • Kontakt politiet og følg politiets instrukser.

BOMBE/TERRORTRUSLER
 • Kontakt politiet og følg politiets instrukser.

 • HMS-ansvarlig varsles.

OVERGREP
 • Ved overgrep eller mistanke om overgrep, kontakt G4S og følg deres instrukser.

 • HMS-ansvarlig varsles, og følger opp involverte parter.

 • HMS-ansvarlig utpeker en person som kontaktperson gjennom hele prosessen.

AVFALL
 • Det er satt ut store containere som all søppel kastes i!

Hvordan komme seg til Norges Varemesse
Med tog:
Nærmeste togstasjon er Lillestrøm. VY har flere avganger i timen fra Oslo og reisetiden er bare 11 minutter fra Oslo S. Rutetider og informasjon om togtilbudet til Lillestrøm, finner du her NSB 
Med buss:
Fra de fleste kommunene i "gamle" Akershus går det buss minst en gang i timen til Lillestrøm. Mer informasjon om busstilbudet på Ruter
Med bil:
Helt frem til Lillestrøm er det firefelts motorvei, og med bil regnes kjøretiden fra Oslo sentrum til mellom 15-20 minutter.
 
Fra Oslo:
Avkjøring fra E6 ved Karihaugen.
Følg Rv 159 til Lillestrøm.
Ta av til høyre i andre rundkjøring etter Rælingstunnelen.
Det er 2 800 parkeringsplasser for besøkende. Priser for parkering:

Parkering pr. time  kr 38,-
Pris pr. døgn maks kr 260,-