Info om konkurransene og kriterier
For å lese mer om hvilke konkurranser Ungdomsbedriftene kan delta i, kan dere laste ned heftet "Konkurransekriterier" under. Husk å lese gjennom hva de ulike konkurransene innebærer før dere melder dere på, det er ikke nødvendigvis slik at alle må delta i alle konkurranser.
Innlevering av bidrag
For deltakelse i flere av konkurransene kreves det innsendelse av dokumentasjon/materiell. Alle bidragene til konkurransene lastes opp via linkene under hver konkurranse. Ikke lukk siden hvis den bruker tid på å laste. Det vil bli sendt ut en felles bekreftelse på hvilke konkurranser dere har sendt inn bidrag til når fristen er ute.

Viktig info! I hver kategori kan det kun leveres ett PDF-dokument, dette navngis som følger:

“Navn på konkurranse_Navn på UB”  
Eks. “Markedsføring_DanielsUB”

 

For presentasjoner til konkurransen "Beste ungdomsbedrift" kan dere bruke/laste opp PDF, PowerPoint, lydfil, filmfil etc. Viktig info: filer som lages på Mac, Keynote, Prezi eller presentasjoner laget i Google Slides må lagres og sendes inn som PDF. Dette er for at vi skal kunne åpne dokumentet. 

Frist for innlevering er 18. februar (klokken 23:59), unntatt presentasjon til Beste UB som er 27. februar (klokken 23:59).
FOR UNGDOMSBEDRIFTER

1.

Beste markedsføring

Dokumentet navngis:

"Markedsføring_NAVNPÅUB"

INNLEVERING HER

2.

Beste forretningsplan

Dokumentet navngis:

"Forretningsplan_NAVNPÅUB"

INNLEVERING HER

3.

Beste reklamefilm

Dokumentet navngis:

"Reklamefilm_NAVNPÅUB"

INNLEVERING HER

4.

Beste innovasjon

Det skal ikke sendes inn noe i forkant i denne kategorien

5.

Beste yrkesfaglige bedrift

Dokumentet navngis:

"Yrkesfaglig_NAVNPÅUB"

INNLEVERING HER

6.

Beste håndverk

Dokumentet navngis:

"Håndverk_NAVNPÅUB"

INNLEVERING HER

7.

Beste utstilling

Det skal ikke sendes inn noe i forkant i denne kategorien.

8.

Beste salgs- og servicebedrift

Det skal ikke sendes inn noe i forkant i denne kategorien.

9.

Beste HR-bedrift

Dokumentet navngis:

"HR_NAVNPÅUB"

INNLEVERING HER

10.

Bærekraftsprisen

Dokumentet navngis:

"Bærekraft_NAVNPÅUB"

INNLEVERING HER

11.

Beste sosiale entreprenør

Dokumentet navngis:

"Sosiale_NAVNPÅUB"

INNLEVERING HER

12.

Beste regnskap

Dokumentet navngis:

"Regnskap_NAVNPÅUB"

INNLEVERING HER

13.

Beste Ungdomsbedrift

Dokumentasjon (frist 18. februar kl. 23:59)

Dokumentet navngis:

"Besteub_NAVNPÅUB"

INNLEVERING HER

Presentasjon (frist 27. februar kl. 23:59)

Dokumentet navngis:

"Besteub_Presentasjon_NAVNPÅUB"

INNLEVERING HER