Konkurranser

Det arrangeres 12 konkurranser under årets fylkesmesterskap

 • Beste markedsføring

 • Beste kundeopplevelse på nett 

 • Beste forretningsplan 

 • Beste videopitch (obligatorisk) 

 • Bærekraftprisen

 • Innovasjonsprisen

 • Størst verdiskapingspotensial

 • Beste yrkesfaglige bedrift

 • Jord-fjord-bord - prisen (for Naturbruks-  og Restaurant og matfagselever)

 • Beste samarbeid med næringslivet

 • Spleiselagets regnskapspris

 • Beste ungdomsbedrift

KONKURRANSEKRITERIER KAN LASTES NED HER - trykk på PDF-ikonet for å laste ned