Viktige datoar/fristar
Veke 9
Frist for å halde lokal messe
Fredag 12. MARS
Frist for påmelding til Sognemessa
ONSDAG 24. MARS
Frist for å sende inn video
MÅNDAG 12. APRIL
Intervju med jury på Teams
ONSDAG 21. APRIL
09.00 - 12.00
SOGNEMESSA 2021 - 21. APRIL