Info om konkurransene og kriterier
Det arrangeres 12 konkurranser under årets fylkesmesterskap.
 1. Beste markedsføring
 2. Beste kundeopplevelse på nett
 3. Beste forretningsplan
 4. Beste videopitch (obligatorisk)
 5. Bærekraftprisen - i samarbeid med Storebrand
 6. Innovasjonsprisen
 7. Størst verdiskapingspotensial
 8. Beste yrkesfaglige bedrift
 9. Jord-fjord-bord prisen (for Naturbruks- og Restaurant og matfagselever)
 10. Beste samarbeid med næringslivet
 11. Spleiselagets regnskapspris
 12. Beste ungdomsbedrift
For å lese mer om hvilke konkurranser ungdomsbedriftene kan delta i, kan dere laste ned heftet "Konkurransehefte" under. Husk å lese gjennom hva de ulike konkurransene innebærer før dere melder dere på. Vi anbefaler dere å velge dere ut noen konkurranser dere ønsker å fokusere på, i stedet for å melde dere på i alle. Dette letter arbeidet for både dere og oss, og dere får bedre tid til å spisse dere inn mot de konkurransene dere velger dere. I konkurransene 5-12 skal alle bedriftene inn til intervju, som vil si at jo flere konkurranser dere melder dere på i - jo flere intervjuer må dere gjennom.
Sist oppdatert 07.12.2020.
Påmelding
Påmeldingsfristen for dette arrangementet har utløpt. 
Innlevering av bidrag

For å delta i konkurransene, må en ungdomsbedrift i forkant og innen fristen som er satt sende inn:
A.    En videopitch (maks 2 minutter).
(Tips til hvordan å lage en videopitch her) 
B.    Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet). 
C.    Skriftlig materiell tilpasset per konkurranse.

Hvis dere skal delta i flere konkurranser må alle bidragene lastes opp samtidig. Hvis dere har levert feil bidrag eller ønsker å rette opp i noe må dere sende inn hele skjemaet på nytt. 

Videopitchen og bildet er lik for alle konkurranser. I videopitchen skal dere presentere ungdomsbedriften og produktet deres.

NB: alt innsendt materiell (skriftlig, video og bilde) kan brukes eksternt både av Ungt Entreprenørskap og våre samarbeidspartnere. Dersom det er elever som har reservert seg mot film og bilde, bør ikke disse bli eksponert i materiell som sendes inn.

Alle bidragene til konkurransene lastes opp via bidragslinken under. Videopitchen må være lastet opp på youtube, og linken legges ved i påmeldingsskjemaet. Når fristen er ute vil vi lage en egen side med oversikt over alle påmeldte inkludert info om hvilke konkurranser de er påmeldt i. Her kan dere sjekke deres egen ungdomsbedrift.  (Lenke til siden vil bli publisert her 4.februar) 

 

Viktig info! Alle skriftlige bidrag lagres i PDF og navngis som følger:

“Navn på konkurranse_Navn på UB”  
Eks. “Samarbeid med næringslivet_Care UB”

Frist for innlevering er 3. februar.

SKJEMA FOR INNLEVERING AV BIDRAG ER NÅ STENGT