PROGRAM

Endeleg program kjem nærmare messa.

Onsdag 21. APRIL 
09.00 - 10.00
Lokalt program for kvar skule.
ONSDAG 21. APRIL
10.00 - 12.00
Digital sending:
 
-Fagleg innhald
-Premieutdeling
-Kahoot
-Underhaldning
-Overraskingar