Lærerforedrag - rom 561

Vi byr på inspirasjon og kompetansepåfyll for nye og gamle entreprenørskapslærere.  

11:30 - 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
Introduksjon til innovasjons- og start-up miljøet i Bergen
ved Christina Sundli-Härdig
Hvordan få elever til å tenke utenfor boksen, og andre erfaringer med ungdomsbedrift
ved Karin Hove-Capote fra Ulleren vgs.
Bruk av Trello i arbeidet med ungdomsbedrifter (et gratis, digitalt samarbeidsverktøy)
ved Toril Sjursen Kolbjørnsen fra Sotra vgs. 
Lansering av høstens store entreprenørskapslærerkonferanse 
ved Ingrid Kristoffersen fra Ungt Entreprenørskap Vestland