PROGRAM
5. MARS
08:00 - 10:00
09:00 - 09:45
10:00 - 10:30
10:30 - 14:30
10:45 - 12:30
11:00 - 12:30
11:30 - 13:30
14:30 - 15:00
14:30 - 15:30
15:00 - 15:30
15:30 - 16:30
Rigging av utstillingene
For ungdomsbedrifter som deltar.
Jurymøte
For de som skal juryere under mesterskapet.
Åpning av Fylkesmesterskapet 2020
Velkommen og prisutdeling i forhåndsjuryerte klasser.​
Åpen utstilling for ungdomsbedrifter
Åpent for publikum. Juryen besøker utstillingene.
Beste Ungdomsbedrift - scenepresentasjoner
Lille auditoriet 4. etg. Åpent for publikum.
Se eget program
Lunsj for ungdomsbedrifter, jury og lærere
Serveres utenfor skolens kantine
Lærerforedrag
Se eget program
Nedrigg av utstilling
Alle ungdomsbedriftene rydder sin stand
Dommermøte 
Dommerrommet i 3. etasje. Kun for juryen 
Underholdning
Scenen i gymsalen
Forsiden
Prisutdeling for ungdomsbedriftene
Scenen i gymsalen