PROGRAM
5. Mars 2020 - Vikersund Hoppsenter
08:00 - 09:45
09:00 - 09:45
10:00 - 10:25
10:30 - 15:00
10:30 - 13:15
11:30 - 12:30
Tid kommer
15:00 - 15:30
15:45 - 17:00
Oppmøte og rigging av utstillingene

Alle Ungdomsbedrifter må registrere seg ved ankomst, senest klokken 09.30.

Deltakere i Beste regnskap må levere regnskap/bilag senest 09.30

Oppmøte for dommere
Dommerbrief for de som skal juryere under mesterskapet.
Åpning av Fylkesmesterskapet 2020
Velkommen og premieutdeling i forhåndsjuryerte kategorier:​
 • Beste markedsføring

 • Beste forretningsplan

 • Beste reklamefilm

Åpen utstilling for Ungdomsbedriftene
Juryen og andre besøker utstillingene.
Presentasjoner - Beste Ungdomsbedrift
Gjelder kun de som deltar i kategorien"Beste Ungdomsbedrift"
Oversikt over presentasjonstider kommer i uke 9
Lunsj
For dommere og lærere på lærerkurs
Foredrag om Entrepreneurial Skills Pass
For lærere på lærerkurs v/ UE Norge
Nedrigging av utstillinger
Møt ved scenen senest 15:30
Premieutdeling
Fra scenen
 • Kåring av Instagram-konkurranse

 • Beste regnskap

 • Beste salgs- og servicebedrift

 • Beste sosiale entreprenør

 • Bærekraftprisen

 • Beste HR-bedrift

 • Beste håndverk

 • Beste utstilling

 • Beste yrkesfaglige Ungdomsbedrift

 • Beste innovasjon

 • Publikumsprisen

 • Beste Ungdomsbedrift