Info om konkurransene og kriterier
Det arrangeres 6 konkurranser under årets fylkesmesterskap for studentbedrifter.
  1. Beste videopitch (obligatorisk)
  2. Beste forretningsplan
  3. Bærekraftprisen
  4. Innovasjonsprisen
  5. Beste sosiale entreprenør
  6. Beste studentbedrift 
For å lese mer om hvilke konkurranser studentbedriftene kan delta i, kan dere laste ned heftet "Konkurransehefte" under. Husk å lese gjennom hva de ulike konkurransene innebærer før dere melder dere på. Vi anbefaler dere å velge dere ut noen konkurranser dere ønsker å fokusere på, i stedet for å melde dere på i alle. Dette letter arbeidet for både dere og oss, og dere får bedre tid til å spisse dere inn mot de konkurransene dere velger dere.  
Konkurranse 1 og 2 baserer seg kun på innleverte bidrag fra studentbedriftene.  I konkurransene 3-6 skal alle bedriftene inn til intervju. 
Sist oppdatert 04.01.2021.
Påmelding
For studentbedrifter- meld dere på her. Frist 5. mars. (Påmeldingen åpner 11.februar) 
Innlevering av bidrag

For å delta i konkurransene, må en studentbedrift i forkant og innen fristen som er satt sende inn:
A.    En videopitch (maks 2 minutter).
(Tips til hvordan å lage en videopitch her) 
B.    Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet). 
C.    Delårsrapport, forretningsplan eller forretningsmodell (max. 12 A4 sider) 

D.    Studentbedriftens logo (alternativt)

Alt materiell må lastes opp samtidig.  Hvis dere har levert feil bidrag eller ønsker å rette opp i noe må dere sende inn hele skjemaet på nytt

Videopitchen og bildet er lik for alle konkurranser. I videopitchen skal dere presentere studentbedriften og produktet deres.

NB: alt innsendt materiell (skriftlig, video og bilde) kan brukes eksternt både av Ungt Entreprenørskap og våre samarbeidspartnere. Dersom det er studenter som har reservert seg mot film og bilde, bør ikke disse bli eksponert i materiell som sendes inn.

Alle bidragene til konkurransene lastes opp via bidragslinken under. Videopitchen må være lastet opp på youtube, og linken legges ved i påmeldingsskjemaet. Når fristen er ute vil vi lage en egen side med oversikt over alle påmeldte inkludert info om hvilke konkurranser de er påmeldt i. Her kan dere sjekke deres egen studentbedrift.  (Lenke til siden vil bli publisert her 15. februar) 

 

Viktig info! Alle skriftlige bidrag lagres i PDF og navngis som følger:

“Navn på konkurranse_Navn på SB”  
Eks. “Samarbeid med næringslivet_Care UB”

Frist for innlevering er fredag 26. mars.

(Innlevering av bidrag åpner 15. februar)