PROGRAM

Etter fristen for innsendelse av bidrag har gått ut vil dere få tilsendt oversikt over når dere skal ha deres intervju. Det gjennomføres intervju i hver kategori dere er påmeldt i med noen unntak av "Beste videopitch" og "Beste forretningsplan". 

Intervjuene er på 5 - 10 minutter, og bedriftene må være tilgjengelig på oppsatt tidspunkt.

TIRSDAG 20. APRIL 
08.00 - 16.00
Digitale intervjuer i følgende kategorier:
Bærekraftprisen, Innovasjonsprisen, Beste sosiale entreprenør, Beste Studentbedrift 
ZOOM lenke vil bli sendt ut etter at påmeldingsfristen er ute.
ONSDAG 21. APRIL
14.00 - 16.00
Digital sending på ZOOM:
Prisutdeling i alle kategorier. 
ZOOM lenke vil bli kunngjort senere.