Størst verdiskapingspotensial

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene, mandag 14. februar.

 

Se kriterier fra konkurranseheftet under: