UE_Facebook_Studentbedrift_Fylkesmesters
Velkommen til årets digitale fylkesmesterskap for studentbedrifter i Vestland!
Dette skoleåret har vi over 100 studenter i 28 studentbedrifter i Vestland fylke.
Datoer for arrangementet: 20. - 21. april 2021
Under finner du relevant informasjon til mesterskapet, vi gleder oss til å se dere i action. Lykke til!